Dlaczego tak późno?!

Sebastian Walczyk  •  30 marca 2018

Pacjent zgłosił się z powodu sztywności i i dolegliwości bólowych stawu międzypaliczkowego bliższego (PIP), palca IV. Co ciekawe był unieruchomiony statycznie przez 6 tygodni, choć nie było złamania, a tylko uraz skrętny. To częsty problem, z którym musimy się mierzyć, zbyt długie, a czasem niepotrzebne unieruchomienie statyczne.

Po tym okresie dochodzi do nadbudowania tkanki łącznej okolicy stawu (na tle wzmożonej syntezy kolagenu), a nawet czasem kostnej (patrz na obraz RTG), co skutkuje ograniczeniem ruchu, większą bolesnością i jest dla terapeuty niemałym wyzwaniem. W wielu przypadkach rozpoczęcie usprawniania ruchowego jest znacząco opóźnione, co w konsekwencji wydłuża proces leczenia tkanki i powrotu funkcji. Należy pamiętać, że proces zapalny jest (pomimo swoich przykrych symptomów) rzeczą jak najbardziej prawidłową i wymaganą dla gojenia tkanki. Istotne jest, aby w odpowiednim momencie wdrożyć postępowanie usprawniające.

Blog